Değerli Sektör Temsilcileri,

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda çalışan, araştırmacılar, öğretim üyeleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri,

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler başta ilaç sanayii olmak üzere, gıda, kimya, kozmetik, boya ve benzeri birçok sanayii kolunda yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz, ithalat ihracat rakamlarına bakıldığında ihracatçı ülke konumunda olmasına rağmen ihracat ürünlerinin büyük kısmını hammadde ve yarı mamul maddelerden oluşmaktadır.

Binlerce yıldır, sahip olduğu zengin bitkisel biyolojik çeşitlilik ile bu topraklarda, farklı amaçlarla kullanıla gelen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir bilgi birikimi mevcuttur.

Bu gün için her ne kadar geniş kitleler tarafından bilinmese de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ekonomik açıdan büyük önem arz etmekte ve keşfedilmeyi bekleyen birçok konuyu içermektedir.
Bu tespitler ışığında,
- Doğal zenginliklerimizin ve geleneksel bilginin korunması,
- Farklı kullanım alanlarının ortaya çıkarılması,
- Farklı türlerin kültüre alınması ve üretime sokulması,
- Ürün işleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
- Standart ürün eldesinin geliştirilmesi,
Çalışmaları ve bu çalışmaların çıktılarının sektörde yaygın kullanımının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumlarının birincisi 2012 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, İkincisi ise 2014 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 4-6 Ekim 2016 tarihinde Spice Hotel Antalya’da üçüncüsü düzenlenecek olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu’nda sektörün sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve sektör paydaşlarının bilgi alış verişi için ortam sağlanması hedeflenmiştir.

Antalya’da sempozyum süresince bir arada olmak ve sizleri konuk etmekten onur duyacağımızı bildiririz.

Saygılarımla
Dr. Abdullah ÜNLÜ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü